Życie to rozwój. Life is developement.

Kraków, Poland.